Platforma złożona ze stacji ładowania samochodów, sterowników oświetleniowych i kamery, dostosowująca moc ładowania do potrzeb użytkownika i wykorzystująca w sposób optymalny istniejące przyłącze energetyczne na podstawie algorytmów predykcji i metryk ilościowych pozyskanych z kamery, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu.

Nr projektu: FEPW.01.01-IP.01-0041/23

Tytuł: „Platforma złożona ze stacji ładowania samochodów, sterowników oświetleniowych i kamery, dostosowująca moc ładowania do potrzeb użytkownika i wykorzystująca w sposób optymalny istniejące przyłącze energetyczne na podstawie algorytmów predykcji i metryk ilościowych pozyskanych z kamery, w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji”

Opis i zdania projektu: Prace nad stacją ładowania, zestawem sterowników oświetleniowych wzbogaconych o kamerę wideo.

Grupy docelowe: właściciele infrastruktury oświetleniowej, właściciele samochodów elektrycznych, administracja publiczna, przemysł

Cel ogólny projektu: Celem projektu jest dopracowanie produktów zaprojektowanych podczas inkubacji, opartych m.in. na zgłoszeniu patentowym, oraz dalszy ich rozwój w celu uzyskania dodatkowych przewag konkurencyjnych zidentyfikowanych podczas inkubacji (m.in. opracowanie nowego zgłoszenia patentowego).

Planowane efekty:  Rezultatem jest opracowanie stacji ładowania wraz ze sterownikami które balansują energią, a poprzez zastosowanie modułu kamery mogą być wzbogacane o usługi dodane,

Wartość projektu: 728 317.29 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 599 256.15 zł